Overgaan

Meestal wel, soms niet...

Overgangsnormen

Overgaan, slagen….of een jaartje overdoen
Om over te gaan moeten de resultaten van de leerling aan de overgangsnormen van onze school voldoen. Deze normen bepalen of uw kind wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of dat hij of zij een jaartje moet overdoen (doubleert). 

De overgangsnormen van onze school staan in de procedure 'Puntsgewijs':

Puntsgewijs 2019-2020 (versie maart 2020)

Doet uw kind eindexamen? Het examenreglement voor de slagingsnormen vindt u op deze website bij Exameninfo of klik hier.