Overgang & Exameninfo

Meestal wel, soms niet...

Overgangsnormen

Overgaan, slagen….of een jaartje overdoen
Om over te gaan moeten de resultaten van de leerling aan de overgangsnormen van onze school voldoen. Deze normen bepalen of uw kind wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of dat hij of zij een jaartje moet overdoen (doubleert). 

De overgangsnormen van onze school staan in de procedure 'Puntsgewijs':

Puntsgewijs 2023-2024

Doet uw kind eindexamen? Het examenreglement met de slagingsnormen vindt u onderaan deze pagina.

 

PTA 2023-2024

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al gedaan worden in het leerjaar vóór het examenjaar....op het vwo zelfs al vanaf klas 4.

Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Ouders/verzorgers kunnen de PTA-boekjes hier bekijken.

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Op het vwo starten de schoolexamens voor een paar vakken in het 4e jaar. De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Informatie over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen onze leerlingen via Magister.

Profielwerkstuk (PWS)

In hun examenjaar maken onze leerlingen op de tl, het havo, het atheneum en het gymnasium een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor het eindexamen. Ze staan er zeker niet alleen voor: een vaste docent neemt de begeleiding op zich.

Als het PWS klaar is, wordt het op school aan ouders/verzorgers gepresenteerd: een spannende afronding van een groot onderzoek.

Examen: documenten & info

Regeling Commissie van Beroep eindexamensBelangrijke documenten over (eind)examens:

Oosterlicht-examensecretarissen: 

 

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decanen geven specifieke informatie over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier.

Wij informeren u graag over examenzaken

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij speciaal over deze zaken organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail. Wij hopen op uw komst, zodat u goed geïnformeerd kunt worden en uw vragen kunt stellen.

Overige exameninformatie, bijvoorbeeld over de diploma-uitreiking, wordt u eveneens gemaild.

PTB

PTB staat voor Programma van Toetsing en Bevordering, een overzicht van alle toetsen die gemaakt moeten worden in leerjaar 3 vwo.

Leerlingen ontvangen op school een PTB-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTB-boekjes hier:

* PTB boek 3 vwo 2023-2024