Overgaan

Meestal wel, soms niet...

Overgangsnormen

Overgaan, slagen….of een jaartje overdoen
Om over te gaan moeten de resultaten van de leerling aan de overgangsnormen van onze school voldoen. Deze normen bepalen of uw kind wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of dat hij of zij een jaartje moet overdoen (doubleert). 

De overgangsnormen van onze school staan in de procedure 'Puntsgewijs':

Puntsgewijs 2020-2021

Doet uw kind eindexamen? Het examenreglement voor de slagingsnormen vindt u op deze website bij Exameninfo of klik hier.

PTB

PTB staat voor Programma van Toetsing en Bevordering, een overzicht van alle toetsen die gemaakt moeten worden in leerjaar 3 havo/vwo.

Leerlingen ontvangen op school een PTB-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTB-boekjes hier:

* PTB boek 3 vwo 2021-2022