Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers en leerlingen

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen, zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 030 - 600 48 00
E. post@oosterlicht.nl

Handige extra info

Voor leerlingen

Hoe laat heb ik geschiedenis? Welke excursie gaan we doen? Is mijn cijfer voor aardrijkskunde al bekend? Hoe ziet het rooster van de toetsweek eruit? Wat moet ik weten over examens?

De belangrijkste info vind je in Magister en ELO. Lees je mailtjes, zo blijf je goed op de hoogte.

Lesmateriaal vind je ook op Digiplein.

Vergeet ook niet de info op de lichtkranten in school te checken.

Voor ouders/verzorgers

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is. U kunt uw adres, indien nodig, aanpassen via 'Instellingen'.

Om in te loggen in Magister: klik hier

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6:klik hier

Is er iets gewijzigd in uw contactgegevens (mailadres, telefoonnummer)? Dan kunt u deze gegevens zelf wijzigen in Magister. Hoe u dat doet? Klik hier voor de handleiding.

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:
magister@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost. 

Ziek, absent en beter melden

Ziek melden
U meldt uw kind voor 8.30 uur telefonisch of per e-mail af bij de sectorpost. Afmelden doet u elke dag zolang uw kind ziek is. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind, de klas en de reden. Ouders/verzorgers van leerlingen die een toets of presentatie hebben op de dag dat zij ziek of absent zijn, moeten hun kind voor 08.15 uur hebben afgemeld.

Ziek naar huis? Dan meldt uw kind zich af bij de sectorpost. Heeft uw kind die dag nog een toets, spreekbeurt, overhoring o.i.d. dan wordt hij/zij verwezen naar de coördinator leerlingzaken. U dient in de loop van de dag of uiterlijk de volgende dag het ziek-zijn van uw kind te bevestigen.

Ziek melden via de Magister
Ziekmelden via Magister kan alleen voor vandaag (liefst voor 08.00 uur melden) en/of morgen en voor de gehele dag. U doet dit via de optie 'aanwezigheid' in de app of via internet. Hoe dat werkt? Klik hier

Beter melden
U meldt uw kind bij terugkeer telefonisch of via e-mail beter bij de sector. U mag uw kind ook een briefje meegeven voor de sector waarop staat dat hij/zij beter is. 

Havo/vwo-onderbouw (1e fase)
T. 030 – 600 48 20 of verzuim.1efase@oosterlicht.nl

Havo/vwo-bovenbouw (2e fase)
T. 030 – 600 48 20 of verzuim.2efase@oosterlicht.nl

Ouders van de leerlingen die een toets of presentatie hebben op de dag dat zij ziek of absent zijn, moeten hun kind vóór 08.15 uur hebben afgemeld. 

Vmbo
T. 030 – 600 48 30 of verzuim.vmbo@oosterlicht.nl

 

Aanvraag bijzonder verlof

Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om extra verlof te verlenen buiten de reguliere vakanties en toegekende vrije dagen om. Zonder verleend verlof dienen wij als school elke vorm van - luxe - verzuim direct te melden bij leerplicht. Dit geldt ook voor de dagen rondom geplande vakanties en vrije dagen.”

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Gebruik hiervoor dit formulier:

Aanvraagformulier extra verlof

 

 

Contactpersonen vertrouwenspersonen

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over gedragingen op school. We gaan er in eerste instantie van uit dat men de meeste klachten in onderling overleg zelf zou moeten kunnen oplossen.

Als je er toch met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op ondersteuning door een van de contactpersonen vertrouwenspersonen op school.

Binnen het Oosterlicht College Nieuwegein zijn twee medewerkers benoemd tot contactpersonen voor de klachtenregeling op het gebied van gedragingen: mw. M. (Margreet) van Beusichem en dhr. M. (Marc) van Soest.

Contactgegevens en meer info: Klik hier

Nieuwsbrief 'OosterlichtFlits'

Voor elke schoolvakantie sturen wij ouders/verzorgers van onze leerlingen per email een nieuwsbrief toe: de OosterlichtFlits.

OosterlichtFlits nr. 01

OosterlichtFlits nr. 02

OosterlichtFlits nr. 03

 

 

 

 

 

Mediatheek

Lezen vinden we belangrijk. Een goede leesvaardigheid heb je nodig bij alle vakken. Uit Nederlandse en internationale onderzoeken blijkt dat leerlingen die op school en in hun vrije tijd lezen betere leerresultaten behalen. Je vindt in de mediatheek een uitgebreide collectie leesboeken en informatieve materialen die je mag lenen.  

Klik hier voor meer informatie over de mediatheek.

Via deze link ga je direct naar de catalogus. Zoek, reserveer of verleng via de catalogus of de gratis Aura Library app. Je kunt advies krijgen bij het kiezen van leesboeken die passen bij jouw leesniveau.  

Tot ziens in de mediatheek!

imgp6215-1.jpg

MaS

MaS staat voor Maatschappelijke Stage: vrijwilligerswerk dat door iedere Oosterlicht-leerling wordt gedaan. Wij doen dit in klas 2 (min. 15 uur) en in klas 3 (ook min. 15 uur). Door de MaS leveren onze leerlingen een belangrijke en onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Bovendien is het vaak een  mooie ervaring die wordt afgesloten met een certificaat.

Samen met de mentor en onze MaS-coördinator wordt gezocht naar een stage. Op zoek naar een MaS-stage? Log dan hier in: Stagebank

Voor elke MaS-stage moet je een stageovereenkomst ondertekenen. Je vindt deze overeenkomst hier: Stageovereenkomst

Informatie: mw. W. Bloem, MaS-coördinator helpt je. Zij is bereikbaar via w.bloem@oosterlicht.nl

 

Schoolgids

De schoolgids 2023-2024 is uit! Een gids vol bomvol informatie over ons uitgebreide onderwijsaanbod, de manier waarop onze school in de praktijk werkt en natuurlijk nog veel meer. Deze gids is gemaakt als naslagwerk voor ouders, leerlingen, medewerkers en de Onderwijsinspectie.

Schoolgids 2023-2024 Oosterlicht College Nieuwegein

Achterin de schoolgids is een overzicht opgenomen van mentoren per klas.

Bovendien kunt u altijd het e-mailadres en telefoonnummer van de sectoradministratie gebruiken:

Leefregels / Schoolregels

Op het Oosterlicht College vormen we een gemeenschap die samen leeft en samen leert. Om het samenleven aangenaam en het leren succesvol te laten zijn, is een aantal leefregels nodig; we noemen ze ook wel schoolregels. De mentor bespreekt ze in de klas, maar het is ook goed om te weten dat je ze terug kunt vinden. 

Check hier Leefregels

Ga je mee op reis? Check dan hier de regels bij schoolreizen Regels schoolreizen

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting. 

cjp-logo-bij-leerlingen-ocn.png

Met de CJP digitale cultuurkaart veel korting

Elk schooljaar krijg je, rond november, op het OCN een digitale CJP cultuurkaart. Dat is een persoonlijke kortingspas op je telefoon voor heel veel cultuur. Je kunt hiermee goedkoper naar de film, festivals, exposities, concerten en voorstellingen in het hele land. Dat kan alleen, met z'n tweeën of met je hele vriendengroep. Maar je krijgt ook korting op kleding, sneakers, een nieuwe rugzak, de krant, de trein, reizen, verzekeringen en nog veel meer. Het leven wordt leuker met CJP en verruimt je blik op de wereld. Vergeet je CJP Cultuurkaart dus niet te gebruiken! Gemakkelijk, op je eigen telefoon.

Meer informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers: klik hier

Contactpersoon is onze cultuurcoördinator, dhr. H. (Harry) van Baars, h.vanbaars@oosterlicht.nl

Gouden Schoolkantineschaal

Het Oosterlicht is in 2019 door het Voedingscentrum bekroond met de GOUDEN Schoolkantineschaal! Meer info: klik hier