Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 030 - 600 48 00
E. post@oosterlicht.nl

Ziek, absent en beter melden

Ziek melden
U meldt uw kind voor 8.30 uur telefonisch of per mail af bij de sectorpost. Afmelden doet u elke dag zolang uw kind ziek is. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind, de klas en de reden. 

Ziek naar huis? Dan meldt uw kind zich af bij de sectorpost. Heeft uw kind die dag nog een toets, spreekbeurt, overhoring o.i.d. dan wordt hij/zij verwezen naar de coördinator leerlingzaken. U dient in de loop van de dag of uiterlijk de volgende dag het ziek-zijn van uw kind te bevestigen.

Beter melden
U meldt uw kind bij terugkeer telefonisch of via e-mail beter bij de sector. U mag uw kind ook een briefje meegeven voor de sector waarop staat dat hij/zij beter is. 

Havo/vwo-onderbouw (1e fase)
T. 030 – 600 48 20 of verzuim.1efase@oosterlicht.nl

Havo/vwo-bovenbouw (2e fase)
T. 030 – 600 48 40 of verzuim.2efase@oosterlicht.nl

Ouders van de leerlingen die een toets of presentatie hebben op de dag dat zij ziek of absent zijn, moeten hun kind vóór 08.15 uur hebben afgemeld. 

Vmbo
T. 030 – 600 48 30 of verzuim.vmbo@oosterlicht.nl

 

Magister, ook voor ouders/verzorgers

Inloggen op Magister: klik hier

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is (en dat doet u via 'Instellingen').

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6:klik hier

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:
magister@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost. 

Aanvraag bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Gebruik hiervoor dit formulier

Aanvraagformulier extra verlof

​Huiswerkbegeleiding Lyceo Oosterlicht Nieuwegein

Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom Lyceo er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd.

Klik hier voor meer informatie.

Wil je de flyer van Lyceo bekijken?  klik hier

Schoolgids

Veel praktische informatie vindt u in onze schoolgids. 

Schoolgids 2021 - 2022 Oosterlicht College Nieuwegein

Als school moeten en willen wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij geen Personeelslijst op onze website mogen publiceren. Bij de eerste ouderavond van uw kind(eren) ontvangt u het e-mailadres (en eventueel telefoonnummer) van de mentor. 

Bovendien kunt u altijd het emailadres en telefoonnummer van de sectoradministratie gebruiken:

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting. 

OosterlichtFlits

De OosterlichtFlits is de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze verschijnt een aantal keer per schooljaar en wordt u per e-mail toegezonden. Beleef het Oosterlicht!

 

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen, tijdens het mentoruur, maken wij pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een pestprotocol

Antipestcoördinator OC Nieuwegein 
Dhr. J. Matthys, j.matthys@oosterlicht.nl

MaS

Informatie over Maatschappelijke Stage (MaS): klik hier

Coördinator: mw. W. Bloem, w.boem@oosterlicht.nl

Gouden Schoolkantine Schaal

Sinds 2019 bekroond met de GOUDEN Schoolkantine Schaal door het Voedingscentrum! Meer info: klik hier