Disclaimer

Disclaimer

Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (Kamer van Koophandel: 41179972 PCOU en 30177360 Willibrord) verleent u hierbij namens Stichting PCOU en de Willibrord Stichting toegang tot www.oosterlicht.nl. Het Oosterlicht College publiceert op deze website ter informatie en promotie: teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het Oosterlicht College behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Het Oosterlicht College spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Oosterlicht College.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Oosterlicht College nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Oosterlicht College.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Oosterlicht College, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.