Inspraak

Nemen we serieus

Inspraak

Als leerling of als ouder/verzorger wil je / wilt u misschien meepraten en meebeslissen over wat er op school gebeurt. Jullie betrokkenheid vinden wij belangrijk. Samenwerken betekent evalueren, ontwikkelen en vooruitkomen. We komen graag in contact met je / met u.

De inspraakmogelijkheden op onze school:

Leerlingenraad, leerlingenraad@oosterlicht.nl
Meer info: klik hier

Ouderraad, ouderraadnieuwegein@oosterlicht.nl
Meer info: klik hier 

Medezeggenschapsraad, medezeggenschapsraad@oosterlicht.nl
Informatie, voorzitter en contact: mw. M. Meijer
Meer info: klik hier