Begeleiding

Er is altijd iemand om je te helpen

Huiswerkbegeleiding Lyceo op het Oosterlicht Nieuwegein

Waarom Lyceo?
Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom zijn wij er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd.

Meer info klik hier

2b.jpg

Peer Mediation

Peer Mediation is conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten.

Peer mediators zijn OC-leerlingen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Zij werken in duo's om te helpen bij het oplossen van ruzietjes/pesterijtjes tussen leerlingen. Natuurlijk zijn zij onpartijdig en werken ze vertrouwelijk. Ze proberen er samen met jou op school uit te komen.

Hulp nodig? Zeg het tegen mw. C. Jansen van 't Land (hoofdconciërge), dhr. B. Alblas, L. Kool of de coördinator leerlingzaken. Dat kan ook via de sectorpost, de receptie op de begane grond of door ze een mailtje te sturen. 

 

 

Peer Support op havo/vwo

Niemand heeft overal talent voor. Dat is heel gewoon! Daarom word je bij ons op school in de eerste en de tweede klas met van alles geholpen. Soms door een vakleraar in speciale ondersteuningslessen (EB), soms door leerlingen uit de bovenbouw in tussenuren of na schooltijd. Deze leerlingen, we noemen ze 'peer tutors', hebben geduld, kunnen goed luisteren en weten je op verschillende manieren uit te leggen hoe iets in elkaar zit of hoe je iets moet leren. Ze zijn maar een paar jaar ouder dan jij, maar natuurlijk zijn ze ook brugklasser geweest. Als geen andere begrijpen ze wat je moeilijk vindt.

Samen gaan jullie aan de slag (Peer Support) om ervoor te zorgen dat je beter wordt in de vakken waarvoor je toevallig (even) wat minder talent hebt!

Info: afdelingsleiders havo/vwo

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen maken wij, bijvoorbeeld tijdens het mentoruur, pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een pestprotocol

Antipestcoördinator OC Nieuwegein 
Vacature

Leerlingbegeleiders

Wil je iets in vertrouwen bespreken? Heb je een probleem waarover je met een volwassene wilt praten? Neem contact op met een van onze leerlingbegeleiders. Zij zijn de vertrouwenspersonen van leerlingen.

Vmbo:

Havo/vwo:

Leerlingstatuut

Wat kun jij als leerling van het Oosterlicht verwachten? En wat verwacht de school van jou? Dat staat beschreven in het leerlingenstatuut met regels, rechten en plichten. Het is belangrijk dat die duidelijk voor je zijn en dat je die kunt terugvinden. Check hetleerlingenstatuut OC.

Kom je er toch niet uit, stel je vraag dan aan je coördinator leerlingzaken.

Leerlingenraad

Die is er voor jou! Lees meer bij Inspraak, klik hier.