Aanmelden op het OCN

Ben jij onze nieuwe leerling?

Aanmelden brugklas 1

Wat leuk dat jij kiest voor het Oosterlicht! We gaan er samen met jou alles aan doen om er een geweldige schooltijd van te maken, want bij ons hoor je erbij. Maar voor het zover is, moet je je eerst aanmelden.

Hoe meld je je aan voor het Oosterlicht?
Dat regel je via de meester of juffrouw op jouw basisschool. Zij zorgen voor de aanmelding (digitaal) bij ons op school. Uiterlijk op 14 maart 2023 moet de digitale aanmelding via jouw basisschool bij ons binnen zijn. Als de aanmelding is ontvangen, krijg je van het Oosterlicht een bericht met meer informatie over de verwerking van jouw aanmelding.

Wat gebeurt er wanneer?
De middelbare scholen in de regio (Utrecht-Zuid) hebben samen afspraken gemaakt over aanmelding en plaatsing. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over wanneer en hoe je je moet aanmelden en wanneer je bericht kunt verwachten. In de folder 'Procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs' wordt hier meer over verteld. Deze is in oktober verkrijgbaar op de basisschool.

Vragen?
Neem dan even contact op met mw. A. Bos of mw. M. van de Hoef (afdeling Backoffice), via telefoonnummer 030 – 600 48 00 of via backoffice@oosterlicht.nl

Ook als jij of je ouder(s)/verzorger(s) vragen hebben over loting, kun je hiermee terecht bij bovengenoemde medewerkers. 

Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

In de POVO-procedure, procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs, staat precies vermeld wat de schoolbesturen in onze regio hebben afgesproken over het aannemen en plaatsen van leerlingen in de brugklas. U ontvangt deze procedure in de vorm van een boekje op de bassischool van uw kind. 

Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wil je je aanmelden voor klas 2 of hoger op het Oosterlicht? Dan kun je het aanmeldformulier dat hieronder staat downloaden en invullen. 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met mw. A. Bos of mw. M. van de Hoef (afd. Backoffice), via telefoonnummer 030 – 600 48 00 of via backoffice@oosterlicht.nl

Aanmeldformulier voor leerjaar 2 en hoger