Schoolkosten

Voor kwalitatief goed onderwijs

Schoolkosten

Aan naar school gaan, zijn kosten verbonden. Gelukkig bestaat er een regeling als ´Gratis schoolboeken´. Helaas betekent dit niet dat alles gratis is. Per leerling ontvangen wij een bedrag van de overheid, maar dat is niet genoeg om uw kind het onderwijs en de activiteiten aan te bieden die in de basis nodig zijn. Wij vragen u daarom een vrijwillige ouderbijdrage.

In onze schoolgids vindt u meer informatie over schoolkosten en hoe wij de facturering hiervoor hebben geregeld. De kosten per leerjaar zijn op te vragen bij onze afdeling Financiële zaken, mw. G. Brand, g.brand@oosterlicht.nl of 030 - 6004801.

Zijn uw inkomsten laag, dan kunt u onder bepaalde voorwaardengebruik maken van een aantal tegemoetkomende regelingen. Bijvoorbeeld via Stichting Leergeld en U Pas. Informeert u hiernaar bij de mentor van uw kind of wendt u rechtstreeks tot mw. Brand van onze school. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Vragen over aansprakelijkheid en verzekeringen? Mail naar: g.brand@oosterlicht.nl

Vanaf vandaag, 26 juli, kunt u de schoolboeken voor komend schooljaar bestellen. Ga daarvoor naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. Het is belangrijk dat u de schoolboeken vóór maandag 16 juli bestelt. Dan weet u zeker dat u de boeken voor de start van het schooljaar in huis heeft.

U vindt onderstaand de bestelinformatie per afdeling:

* Bestelinformatie Iddink havo/vwo

* Bestelinformatie Iddink vmbo