Personeelslijst

Eigentijds onderwijs. Dat geven wij.

Zoeken...

Aa

J.G. Aalbers

Nederlands
Abr

W. Abrahamse

rector, Nederlands
Ab

A.W.A. Alblas

godsdienst/levensbeschouwing
Am

K.A. van Amerongen

coördinator leerlingzaken leerjaar 3 en 4 vwo, geschiedenis
As

A.P.W. Andriessen

Frans
Ag

G.H. Arkema

wiskunde, lichamelijke opvoeding, rekenen
Afr

F.P. van Asch

conciërge
Bk

H.L.H. van Baars

muziek
Ba

M.J.A. Bakker

beeldende vakken, kunst, beeldende vorming en drama, tekenen
Bc

G. Bal

natuur-en scheikunde
Bal

K.G.M. Balvers

begeleider passend onderwijs
Bw

A. Bavarsad

wiskunde
Brg

S.S van den Berg

technisch onderwijs assistent biologie
Bn

W.R. van den Berg

afdelingsleider leerjaar 3, 4, 5 havo, godsdienst
Bo

L. van den Berg

drama
Bi

M.A.W. van Beusichem

handvaardigheid, beeldende vakken
By

R. Blonk

biologie, natuur leven & technologie
Bl

E.P. Bollebakker

Grieks, Latijn, klassieke culturele vorming
Boa

A.G. Bos

secretaresse
Bpe

P.H. Bot

conciërge
Bh

H.C. Bouwman

wiskunde
Bra

G.S.M. Brand-Scholten

financiële administratie
Bf

M. Brans

remedial teacher, intern begeleider
Bri

H.S.N. van den Brink

beleidsmedewerker
Br

S. Brouwer

coördinator leerlingzaken leerjaar 3 tl, lichamelijke opvoeding
Pb

S.M. van Bruchem

maatschappijleer
Bm

E.L. Burgman

culturele kunstzinnige vorming, tekenen
Cka

K. Chhoud

personele zaken Willibrord Stichting
Cn

N.J.J.J. Comans

wiskunde, mens & maatschappij
Rey

P. Cornelisse

applicatiebeheerder Magister
Df

F.A. van Dalen

wiskunde
Dt

T. van Dam

drama
Da

A.A.K. Dingemanse

Engels, Cambridge English
Dj

J.T.J. Domacassee

godsdienst/levensbeschouwing
Do

R.F. van Dongen

Engels
Dn

M. van Dongen

Nederlands
Dl

A.F. Duijf

Duits
Du

B. Duinsbergen

wiskunde, media & ict
Dub

B.J. Duncker

sectorassistent havo/vwo
Pos

E.S. Post-van Eck

sectorassistente havo/vwo, opvangkracht, rekenen
Em

M.S. van Eck

Nederlands
Ef

F.J. Eggen

Engels
Ea

A. Eijpe

godsdienst/levensbeschouwing
Es

S.E.M. van Esch

handvaardigheid, tekenen, culturele kunstzinnige vorming
Pts

M. Peters-van Ewijk

mediathecaris
Fmi

M. Fokkelman

maatschappijleer, onderwijsassistent lwoo onderbouw
Gan

A. de Gans

verzuimcoördinator havo/vwo
Ge

B.H.C.M. Geerts

remedial teacher, Cambridge English
Gw

W.H. de Geit

Duits
Gy

T.H. Gerritsen

coördinator leerlingzaken leerjaar 3 havo, lichamelijke opvoeding
Gb

E.G.F.P.C. Giero

techniek, beeldende vakken, science, kunst & cultuur
Gs

R.P.M. Goes

coördinator leerlingzaken leerjaar 4 havo, economie, management & organisatie
Ga

F.R.A. de Graaf

natuur- en scheikunde
Grf

E.E. de Graaf

conciërge
Cha

C.M. Groenen

telefoniste/receptioniste
Gl

L.M.J. Groot

remedial teacher, coördinator passend onderwijs
Gc

E.F. de Groot

mens & maatschappij, geschiedenis
Gt

M. de Groot

handvaardigheid, beeldende vakken
Ht

T.H. de Haas

techniek
Hac

C.W. Hack

begeleider passend onderwijs, leerlingbegeleider lwoo
Hh

L.W. van der Ham

Frans
Hs

C.E.M. Harmsen

Nederlands
Hu

I.E. Hartman

handvaardigheid, tekenen, beeldende vakken
Ha

J. Has

godsdienst/levensbeschouwing, geschiedenis
Has

H.A.S.M. al Hasni

systeembeheerder
Ths

T.M. van Hasselt

mediathecaris
Hb

B.H.E.M. ten Have

godsdienst/levensbeschouwing
He

J. Heidema

wiskunde
Hk

A.A. Hendriks

Engels
Hr

O.D. Hermsen

scheikunde, natuur leven & techniek
Hd

C.J.M. Hes

coördinator leerlingzaken leerjaar 1 havo/vwo, biologie, natuur leven & technologie
Hom

M. van de Hoef

directiesecretaresse
Hof

P. van 't Hof-Gout

onderwijsassistent
Hm

M. Hogendoorn

kunst beeldend, kunst algemeen, culturele kunstzinnige vorming
Hc

M.C. Holwerda

Frans, Spaans
Hul

D.A. van der Hulst-Raap

directielid, plv. rector
Hl

L.M. Huser

Nederlands
Yb

A.J. van IJperen

Engels
Ise

M.B. Isenia

systeembeheer
Ja

S.C. Janatti

drama
Je

E. Jansen

aardrijkskunde
Jj

J. Janssens

muziek
Jch

L.J.M. Jochems

technisch onderwijs assistent natuurkunde
Jo

F. de Jong

Nederlands
Jb

R.H. de Jong

Engels
Js

S.J. Jonkhoff

Engels
Kd

D. Karadavut

natuur- en scheikunde
Ke

W.P.M. Keesom

schoolopleider, aardrijkskunde,
Ky

K.V. Keijzer

coördinator leerlingzaken leerjaar 5 en 6 vwo, leerlingbegeleider havo/vwo, Duits
Blo

W.H. Bloem-van Kesteren

coördinator maatschappelijke stage, examencommissie vmbo
Kz

W.J.W. Ketelaar

aardrijkskunde
Ka

A.L.R. Kommeren

natuur- en scheikunde
Kx

L.A. Kool

maatschappijleer
Kc

C. Kooman

Frans
Kj

J.H. Kooyman

afdelingsleider leerjaar 1 en 2 havo/vwo, Duits
Ko

B.M.C. Koppelman

Nederlands
Kri

M.P. von Kriegenbergh

systeembeheerder
Kp

J.J.M. van der Kuip

examensecretaris havo/vwo, wiskunde, natuur leven & techniek
Kv

G.E.C.M. Kunne

Grieks, Latijn, klassieke culturele vorming
Laa

E. van der Laan

onderwijsassistent handvaardigheid, beeldende vakken, techniek
Ls

C.P. de Laat

geschiedenis, mens & maatschappij
Jan

C.E. Jansen van 't Land

hoofdconciërge
Lz

F. Lazaar

coördinator passend onderwijs, leerlingbegeleider havo/vwo, Frans
Ln

M.L. Leene

sport & evenementen, lichamelijke opvoeding
Le

C. van Leeuwen

coördinator leerlingzaken leerjaar 2 havo/vwo, lichamelijke opvoeding
Lw

E. van Leeuwen

coördinator leerlingzaken leerjaar 4 tl, Nederlands
Lp

P.C. van Leeuwen-Scheel

coördinator leerlingzaken leerjaar 1 en 2 tl/havo, Engels
Lc

A.J.A. Lemcke-Valk

afdelingsleider leerjaar 3 en 4 tl, Nederlands
Lem

P. Lems

directiesecretaresse
Li

M.G. Lindenburg

afdelingsleider leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo, Engels
Lr

A.V. Löwer

economie
Mp

J.E. van het Maalpad

economie, management & organisatie
Xx

S. van Maanen

afdelingsleider leerjaar 1 en 2 tl/havo
Mn

B. van Maanen

coördinator leerlingzaken leerjaar 3 en 4 vmbo, economie & ondernemen, economie
Mj

R.A.C. Majoor

aardrijkskunde
My

C.F.A. Malta

geschiedenis
Mx

J.E. Mannak

drama, lichamelijke opvoeding
Ma

J.T. Matthys

coördinator leerlingzaken leerjaar 1 en 2 tl/havo, geschiedenis
Ver

J.M.A. Verschure-van Meer

receptioniste/telefoniste
Mes

S. Meijer

begeleider passend onderwijs
Me

M. Meijer

decaan havo, lichamelijke opvoeding, bewegen sport & maatschappij
Md

D.C. Meijer

decaan vmbo, aardrijkskunde
Mer

P.A.A.M. Mertens

studieruimtebegeleider
Mi

P.K. Mesman

biologie
Sc

L.M. Schutte-van der Meulen

schoolopleider, wiskunde
Moo

M.E.W. Moed

onderwijsassistent rekenen
Mr

M.A. Moerland

wiskunde
Mo

J. van der Molen

cultuurcoördinator, beeldende vakken
Mh

C. van der Molen

natuurkunde
Mon

J.M. Monrooij-Stijlaart

sectorassistente havo/vwo
Nj

J.J.M. Neefjes

Frans
Nev

R. Nevenzeel

conciërge
Nm

M. Nijhoff

biologie
Nw

H. van Nimwegen

afdelingsleider leerjaar 1 en 2 basis/kader/tl en lwoo, mens & maatschappij
Oom

M. Oosterveld

onderwijsassistent
Oos

A.J. Oosthuizen

assistent administratie
On

M. Oostveen

intern begeleider, wiskunde
Oll

M. Ouallil

conciërge
Hda

D. Heusinkveld-den Ouden

technisch onderwijs assistent scheikunde
Oc

C. den Ouden

Nederlands
Oud

A. van Oudheusden

opvangkracht, leerlingbegeleider vmbo
Psn

J.H. van Paassen

onderwijsassistent techniek
Pa

S.P. Pantschevski

Duits
Pp

P.S. Pardieck

wiskunde, natuur leven & techniek
Pz

H.L. ten Pas

sport & evenementen, lichamelijke opvoeding
Pr

R.N.D.M. Pet-Cools

afdelingsleider leerjaar 3 en 4 vmbo, maatschappijleer
Ps

M.J.H. Peters

Engels
Pt

J.A.M. Peters

examensecretaris vmbo, media & ict, rekenen
Pm

M. van der Pol

Nederlands
Ph

J. Pothof

geschiedenis
Pd

D. Pouw

topsportcoördinator, lichamelijke opvoeding
Rav

J.J. Ramaker

opvangkracht
Rh

H. van Ravestein

wiskunde, rekenen
Rp

B.A.A.M. van der Reep

economie
Reg

E. Regtop

systeembeheer
Rn

I.M. Reintjes

decaan vwo, Nederlands
Rm

J.W. Renes

remedial teacher lwoo, Nederlands
Rb

H.J. Ribberink

lichamelijke opvoeding, bewegen sport & maatschappij, godsdienst/levensbeschouwing, filosofie
Mri

M. Riepma

personeelsfunctionaris Willibrord Stichting
Roo

N. Roozenburg

opvangkracht
Rs

A.J.M. Ruijssenaars

management & economie, rekenen
Rui

M.J. de Ruijter

sectorassistente vmbo, verzuimcoördinator vmbo
Rf

G.J.W. de Ruiter

Nederlands
Rl

C. Ruward-Liebeek

Nederlands
Gr

S. Salam

Engels
Sk

J.E. van Schaik-Kers

wiskunde
Scp

P.L. Schep

staflid ict
Sch

W.E.H.M. Scherpenzeel

roostermaker
Scc

P. Schinkel

conciërge
Wy

E.H.M. Wijnen-van Schoonhoven

techniek, economie
Sp

P.J. Schriek

handel & administratie, economie, rekenen
Scj

J. Schuitema

conciërge
Sf

E.G. Schuller

tekenen, handvaardigheid
Mz

M.G. Schutte

wiskunde
Sh

J.A.A. Schuur

lichamelijke opvoeding
Su

G. Schuur

natuur- en scheikunde
Sj

M. Sellami

wiskunde
Si

P. Sitters

natuurkunde, scheikunde, natuur leven & technologie
Sy

A.M. Smeele

muziek
Jt

J. Smid

wiskunde
Sne

G.H.M. Snel

sectorassistente vmbo
Spi

L.F. Spierings

technisch onderwijs assistent scheikunde
Sbk

B. Steenbeek-Kok

communicatie & pr
Sr

R.F. Straat

lichamelijke opvoeding, bewegen sport & maatschappij, wiskunde
Str

W.G. Struijk

sectorassistente vmbo
Tu

J.J.A. Stuivenberg

economie
Sw

V. Swennen

sport & evenementen, media & ict, economie & ondernemen
Ml

I. Tammer-Markus

lichamelijke opvoeding
Ta

A. Tamriuat

Duits
Tm

M.H.M. Timmer

remedial teacher lwoo, mens & maatschappij
Tp

M.J. Top

Engels
Tb

M.M.J.T.A. Traa

biologie, natuur, leven & techniek
Tg

G.M. Tremus

sport & evenementen, lichamelijke opvoeding
Tr

P. Troost

biologie
Vel

M. van der Velden

telefoniste/receptioniste
Vp

K.P.B. Veldkamp

economie
Veg

H.E. Vergouw

personele zaken Willibrord Stichting
Vm

H. Vermeij

Nederlands
Vc

M. van der Vliet

economie
Vb

M.J. Voorbij

sport & evenementen, lichamelijke opvoeding
Va

M. de Vries

biologie
Vr

C.F. de Vries

biologie
Vd

R.E. de Vries

Nederlands
Wg

G. Wesselo

coördinator leerlingzaken leerjaar 5 havo, Nederlands
Wt

L. Westerhof

Studiehuisbegeleider
Wh

H.E.J. Westerveld

wiskunde
Wa

A.L. Weyers

geschiedenis
Wd

R. Wiederholdt

coördinator leerlingzaken leerjaar 1 en 2 basis/kader/tl, lichamelijke opvoeding
Wv

V.A.A. van de Wiele

Engels
Wj

J.H. Wieleman

coördinator leerlingzaken leerjaar 1 en 2 lwoo, wiskunde
Wmn

R.R. Wiesman

handvaardigheid, beeldende vakken
Wie

L.W. Wietsma-Brug

personele zaken
Ww

H. de Wit

wiskunde
Wo

J.M. van Woudenberg

Engels
Zi

I.M. van Zanten

Duits
Zen

N.J.J. Zethof

opvangkracht
Za

J.G. Zielhorst

aardrijkskunde, mens & maatschappij
Zwe

W.P.A. Zwezerijnen

avond conciërge
Oeps, er zijn geen resultaten gevonden. Probeer wat anders!

Contact en adresgegevens

Contact met het Oosterlicht Nieuwegein gewenst? Klik hier.