Nieuws

Delen we graag met jou

Lenteschool 2018

Terug naar overzicht

Gedurende deze weken krijgen leerlingen de kans om op drie middagen per week hun opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de lenteschool kan voorkomen worden dat zij blijven zitten.

Hoe ziet het traject eruit?
De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen. Ouders kunnen hun kinderen niet zelf opgeven. Meedoen aan dit traject brengt geen kosten met zich mee voor de leerlingen en hun ouders.

De start wordt gemaakt tijdens de meivakantie op zaterdag 21 april tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit is een verplichte bijeenkomst. Samen met de leerling bezoekt één van de ouders deze bijeenkomst, waarvan het programma er als volgt uitziet:
9.00 – 9.30 uur:               Inloop
9.30 – 10.00 uur:             Plenaire start Informatie over de Lenteschool
10.00 – 10.30 uur:           Ruimte voor vragen + koffie
10.30 – 11.00 uur:           Invullen Lyceo Test door leerling onder begeleiding van ouders (terugkoppeling hiervan volgt in een rapport dat leerlingen mee naar huis krijgen in de week dat ze van start gaan)
11.00 – 12.00 uur:           Leerlingen: workshop “plannen”
                                            Ouders: workshop “tips voor thuis”

Als uw kind in aanmerking komt voor de lenteschool, krijgt u een dezer dagen bericht via de mentor. Mocht u vragen hebben over dit traject dan kunt u mailen naar M.Lindenburg@oosterlicht.nl.

boeken.jpg
Terug naar overzicht