Nieuws

Delen we graag met jou

Informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus

Terug naar overzicht

Update d.d. 20 november 2020

Tot afgelopen weekend was de situatie m.b.t. Corona binnen het Oosterlicht College heel gunstig. Er waren enkele positieve gevallen per week en uit het bron- en contactonderzoek bleek dat die besmettingen niet aan elkaar gerelateerd waren. Anders gezegd: de school was geen plek waar het virus werd overgedragen.

Deze week is de situatie op onze locatie Nieuwegein plotseling veranderd. Maandag moesten we besluiten dat een complete klas in thuisisolatie ging, omdat bijna de helft van de leerlingen positief getest was. Bovendien kwam er in de dagen daarna een aantal nieuwe meldingen van leerlingen uit diverse andere klassen binnen en ook bij een aantal leerkrachten werd een besmetting vastgesteld.

Op dit moment(20-11-2020) zijn 7 docenten en 40 leerlingen thuis met vastgestelde Corona.

De besmettingen onder de leerlingen concentreren zich in de klassen 3 t/m 6 van onze havo- en vwo-afdelingen. We hebben hier doorlopend intensief contact over met de GGD. Een specifieke bron voor het ontstaan van deze besmettingen is door de GGD niet vast te stellen.

Als gevolg van deze situatie heeft de schoolleiding na overleg met de GGD het volgende besloten. 

  • Volgende week (23 t/m 27 november) volgen de leerlingen van 3 t/m 5 havo en de leerlingen van 3 t/m 6 vwo thuisonderwijs.
  • Voor leerlingen in klas 1 t/m 4 vmbo en in klas 1 en 2 havo en vwo is er vooralsnog geen reden voor aanvullende maatregelen. Deze leerlingen krijgen dus fysiek les op school.

We gaan ervan uit dat vanaf maandag 30 november de fysieke lessen voor deze leerlingen weer hervat worden. Vanzelfsprekend blijven dan de leerlingen met klachten of die van de GGD in quarantaine moeten blijven, nog thuis.

Met deze maatregel gaan wij ervan uit de verdere verspreiding van het Corona-virus binnen de school sterk terug te dringen. Dat kan natuurlijk alleen als iedereen ook thuis de geldende maatregelen volgt. Blijf gezond en zorg voor elkaar.

Vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Gert Munters,
rector a.i.

 

coronavirus-11.jpeg
Terug naar overzicht