Exameninfo

Info voor ouders & leerlingen

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Op het vwo starten de schoolexamens al in het 4e jaar. De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Info over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen onze leerlingen via Magister.

Profielwerkstuk (PWS)

In je examenjaar maken onze leerlingen op de tl, de havo, het atheneum en het gymnasium een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor het eindexamen. Ze staan er zeker niet alleen voor; een vaste leraar neemt de begeleiding op zich.

Als het PWS klaar is, wordt het op school aan ouders/verzorgers gepresenteerd. Een spannende afronding van een groot onderzoek.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al gedaan worden in het leerjaar vóór het examenjaar....op het vwo zelfs al vanaf klas 4.

Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTA-boekjes hier:

PTA-boekjes 2021-2022 vmbo: 

PTA-boekjes 2021-2022 havo/vwo:

Wij informeren u graag over examenzaken

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij speciaal over deze zaken organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail. Wij hopen op uw komst zodat u goed geïnformeerd bent en u uw vragen kunt stellen.

Overige exameninformatie, bijvoorbeeld over de diploma-uitreiking, wordt u eveneens gemaild.

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Oosterlicht-examensecretarissen: 

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decanen geven specifieke info over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier.